• doc677lwxgh06p1mg2013zr.jpg FOTO: ARKIV

La skolen ligge der den er

I min tid som barn og unges representant i plansaker i Kristiansand, har jeg hver gang spørsmålet om ny tomt for Steinerskolen har dukket opp, alltid uttalt at skolen bør få være der den er.