• sx658757.jpg FOTO: NTB SCANPIX

Kristen tro - og etikk

Før i tiden var det en god attest overfor kommende arbeidsgivere at du hadde en personlig kristen tro.