• Hvorfor prøver ikke domprosten å få én eller to kirker til å utføre slike seremonier, i stedet for å legge press på alle menigheter til å gjøre det?, spør artikkelforfatteren. FOTO: Jon Anders Skau

Domprostens «gode nyhet»

Domprost Bjarne Sveinall oppfordrer alle kirker i Kristiansand til å gjennomføre forbønnshandlinger for «likekjønnede ektepar».