• vindkraft1.jpg FOTO: Tore André Baardsen

Grønne sertifikater - nasjonaløkonomisk fadese

Vi driver allerede billig eksport av den vannkraftenergien vi har