Hensyn til pasienters tro?

Jeg registrerer den debatt som pågår om bibler på pasientrom.