• Kraftforedlende industri fikk i «etterkrigstidens industrireising» tilgang til kortreist og billig overskuddskraft fra lokale kraftverk, skriver innsenderen. Bildet er fra Vatnedalsdammen i Bykle kommune. FOTO: ARKIV

Verdiskaping der verdiene skapes?

I Fædrelandsvennen 28. februar hadde ordførere i Lister-regionen et felles synspunkt innspill, der lokale konsekvenser av kraftproduksjon, og kraftutveksling med Europa ble belyst.