• I barnehagen deltar barna i et demokratisk fellesskap gjennom lek og aktiviteter, skriver innsenderne. De erfarer og lærer gjennom å hevde sine behov og rettigheter, og ved å sette seg inn i andres. FOTO: ARKIV

Jeg har noe å si!

Årets tema er demokrati og barns medvirkning med grunnlovsjubileet som bakteppe.