• Det er grunn til å anta at oteren vil fortrenge og holde nede minkbestanden i deler av sørlandskjærgården. Det vil i så fall redusere en kritisk faktor for vellykket hekking for makrellterne, teist, gravand og flere andre bakkehekkende fugler. FOTO: ARKIV

Bør ikke oteren hjelpes tilbake til Sørlandets skjærgård?

Fra Møre og Romsdal og nordover er oteren tallrik. Den har spredd seg naturlig sørover. Spredningen ser ut til å ha bremset opp litt sør for Bergen.