• Murer- og byggelaugene for mer enn 500 år siden benyttet seg av taushetsløfte innen eget laug, for på den måte å bevare hemmeligheten ved hvordan de utførte sine kompliserte arbeider, skriver innsenderen. FOTO: ARKIV

Mystikk og eventyr

Det henvises til tidligere oppslag i Fædrelandsvennen angående dette emnet.