Den viktige innsatsen i Afghanistan

Norge har hatt styrker i Afghanistan siden årsskiftet 2001–2002. Det er lenge, men vi må regne med å være der i flere år til.