Den totale ydmykelse

Det er intet mindre enn sensasjonelt at en folkevalgt i politikkens eliteserie så til de grader desavueres av sine egne.