Skjenketider og vold

Én time kortere skjenketid gir 17 prosent færre voldsepisoder på nattetid i helgene.