Alle tenker på seg

Samarbeidet på Agder har fått seg en alvorlig knekk.