Innvandringspolitikk og menneskerettigheter

Selv i et demokratisk samfunn vil majoriteten ofte ønske i undertrykke minoriteten, fordi denne oppleves som plagsom, annerledes, underlig.