Godt språk er god business

Sørlandske bedrifter taper store verdier på grunn av ubrukelige, utdaterte og dårlig skrevne tekster.