• ENDRING: Norske sykehus står foran en periode med betydelig omstilling som kan føre til nedleggelse av behandlingstilbud. FOTO: Tormod Flem Vegge

Mørke skyer over sykehuset

Hvis pasienttallet fortsetter å synke, må sykehuset kutte antall senger.