Troverdig fremgangsmåte i Kvinesdal?

Noen vil nok mene det ligger innenfor begrepet korrupsjonsliknende forhold.