Milliardkutt i velferdsordningar

Både Fremskrittspartiet, Høgre og Venstre går til angrep på sjukelønsordninga.