Entreprenørskap i utdanning gir etableringer og arbeidsplasser

Det sikreste vi vet om fremtiden er at verken Agder, Norge eller verden blir som i dag. Vi vet også med sikkerhet at en stor del av fremtidens arbeidsplasser ennå ikke er skapt.