Ingen enkel løsning på Flekkerøya

I politikken er det ytterst sjelden slik at én løsning er den eneste riktige. Det er alltid flere sider og motstridende interesser. Politikere må prøve å finne kompromissløsninger som ivaretar hensynet til alle parter. En verden uten kompromisser, i politikken så vel som i hverdagslivet, ville blitt et utrivelig sted.