Barns krav på rettssikkerhet

154 volds— og sedelighetssaker mot barn under 16 år ble henlagt i 2009. Det utgjør nærmere 70 prosent av anmeldelsene.