Ekofisk i 40 år til

Apropos oljepris og Nordsjøens bidrag til statsfinansene: På Ekofisk, som ble satt i produksjon som første felt i norsk sektor i juni 1971, skal det investeres over 65 milliarder kroner for å forlenge levetiden i ytterligere 40 år.