Kilden vel i havn

Ja visst har det offentlige brukt mange penger på Kilden, men vi tviler ikke på at fremtiden vil vise at det var riktig.