Hvor er logikken i utvelgelsen?

Det burde være vesentlig større krav til fosterforeldre enn til biologiske foreldre.