Eldrebølgen

Eldrebølgen er først og fremst en massiv økning av friske, vitale, gamle mennesker.