Nikkelverket er 100 år (II)

Det fantes vel neppe et dårligere tidspunkt å etablere ny drift enn i 1929. Men Falconbridge Nikkelverk trosset tidene og stampet seg opp av bergknausene i Kolsdalen.