Har byråene en funksjon?

Ved to anledninger de siste ukene har førsteamanuensis Jan Erik Grindheim ved Universitetet i Agder uttalt seg kritisk til nytten av kommunikasjonsbyråer.