• DIALOG: Vi må forstå og bruke det språket som er tuftet på innvandrerkvinners verdigrunnlag og som kanskje speiler en annen forståelse enn vår. Kanskje vil vi se andre ting enn undertrykkelse og behov for hjelp, skriver artikkelforfatterne. FOTO: SCANPIX

Å snakke «med» innvandrerkvinner

Vi blir stadig slått av det umulige prosjektet det er å forstå kvinners livssituasjon og det å snakke med kvinner om deres liv hvis vi kun tar utgangspunkt i våre norske erfaringer.