Rot til alt ondt?

Terskelen for hvor mye rot vi kan tåle kan av og til være vanskelig å få øye på under alt rotet.