• Kilden Teater- og konserthus. Totalt betaler staten 408 millioner av de om lag 1,7 milliardene det kostet å bygge kilden. Kristiansand kommune eier 60 % og har m.a.o. punget ut ca. 800 millioner, skriver artikkelforfatteren. FOTO: ARKIVFOTO

Promp og Prakt

Kristiansand er oppkalt etter sin grunnlegger, kong Christian IV, som grunnla byen Christianssand 5. juli 1641.