Inntektsgapet

På oppdrag fra Aftenposten har Lindorff analysert ligningstallene fra i fjor. De viser to klare tendenser: Forskjellen mellom fattig og rik øker og inntektsforskjellen mellom kvinne og mann øker.