Dårlig forberedt

Kunnskapsløftet som ble innført ved skolestart skal heve kvaliteten i skolen. Målet er mer læring og kunnskap. Reformen er en av de mest omfattende i norsk skole noensinne.