Barnehagesviket

I mange år har politiske partier av alle avskygninger lovet full barnehagedekning. Og hver gang en regjering stilles til ansvar for at løftene ikke innfris, vises det til at det aldri før har blitt bygget så mange nye barnehageplasser.