Når far er voldelig

Vest-Agder krisesenter for kvinner i Kristiansand opplever en formidabel økning i antall overnattingsdøgn. Det er en dyster utvikling og uttrykk for at familievolden ikke så lett lar seg bekjempe. Trolig er mørketallene store.