Striden om KRL-faget

Regjeringen foreslår å endre læreplanen og navnet på KRL-faget. De foreslåtte endringene kommer etter at Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i juni fastslo at det opprinnelige KRL-faget og ordningen med begrenset fritak er i strid med Den europeiske menneskerettighets— konvensjonen.