Strandsonen

Det er byggeforbud i 100-metersbeltet. Likevel har nedbyggingen av strandsonen vært massiv på Sørlandet de siste 10-15 årene. Blant verstingene av kommunene er Kristiansand. Her har det vært fordekt hyttebygging i stor skala, og dispensasjoner fra det generelle byggeforbudet har florert.