Bilister, bom og buss

BYSTYRET VEDTOK onsdag den nye bompengeordningen for Kristiansand. Den innebærer 20 kroner per passering og 6000 kroner i årlig utgift fra 1. juli 2008 med to passeringer daglig. Stortinget skal godkjenne ordningen, men det er en ren formalitet.