Pasientsikkerhet - ikke sykehusstrid

Nylig ble det kjent at Helsetilsynet har gitt Sørlandet sykehus avvik for behandling av syke nyfødte i Arendal. Helsetilsynet påviser at sikkerheten ikke er god nok.