Paradis Hotel og rasisme!

I en episode av Paradis Hotel på tv 3 ble samene framstilt som en gruppe mindreverdig mennesker.