Flere fagforeninger for prester!

Det er ingen nyhet at det er uenighet i en teologisk fagforening.