Den svake part

De som er motstandere av at leger skal kunne reservere seg mot å henvise til abort omtaler alltid kvinnen som den svake part i møte med legen.