Lukemekanismer

Alle liker orden og system, og ingen liker rot. Vi må ha ryddighet og oversiktelighet, i hodet, heimen, og selvsagt i det offentlige rom, dette litt ubestemmelige stedet som er åpent, gjennomsiktig og tilgjengelig for alle. Der vi alle skal få lov til å være, og ingen skal jages bort.