Klimaendringenes pris

Uværet vi har opplevd i det siste er del av et større bilde. Og vi må forberede oss på stadig mer av det samme.