• Hva med den faglige ledelsen av universitetet? Hvor kjønnsbalansert er den? Blir kvinner dekan (fakultetsleder) eller instituttleder? Svaret er ikke ja! Ved universitetets seks fakulteter er i dag alle dekanene menn, skriver artikkelforfatteren. FOTO: Tore André Baardsen

Framtidig likestilling på UiA

En ny toppledelse ved Universitetet i Agder åpner for langt bedre kjønnsbalanse blant faglige ledere. Eller kanskje ikke?