• Da Vegvesenet prøvde seg første gang med framføring av ny E 39-trasé i fjor vår, kom det heftige og høyst berettigede protester fra Tinnheia- og Hellemyrsfolket mot forslag om åpen trase gjennom det vakre og godt skjermede Kjerrane opp mot Kvislevann, skriver artikkelforfatteren. Et av veivesenets løsninger går ut på å legge ringveien i bro over Otra. FOTO: Torstein Øen

Vegvesenet og bystyret bryter markagrensa!

På den nye E 39 som nå planlegges som ytre ringvei, tar planleggerne seg til rette ved å ville legge åpen trasé gjennom Vågsbygdskauen. Er markagrensa betydningsløs når det kommer til det harde?