Et fremtidsrettet jordbruk

Jordbruksforhandlingene har handlet om hvilken retning norsk landbruk skal gå i.