Med ryggen mot fremtiden

Flere av ordførerne som vanligvis snakker varmest om kommunalt selvstyre, har plutselig fått et voldsomt behov for klare retningslinjer fra staten.