Den nye type akkordlønn

Før var akkordlønn (gjerne blandet akkord) benyttet som insitament for å øke produksjonen.