• Innsenderen ramser opp en rekke fordeler om man tenker større om ringvei og nye togtraseer i og rundt Kristiansands-regionen; noe som bl.a. vil gi bedre kollektivtilbud, stor miljøgevinst, mindre tungtrafikk. FOTO: ARKIV

Kunsten å løfte blikket

Jeg tror alle ser at landsdelen vår – Agder/Sørlandet – trenger og fortjener en stor by på linje med andre store byer i Norge.