• En tusenårig kristen tradisjon kan ikke kastes vrak på uten at det får konsekvenser, skriver innsenderen. På bildet: Oddernes kirke i Kristiansand. FOTO: Kollstad, Reidar

Myten om verdinøytralitet

De siste årene har Norge og Europa opplevd at de verdiene vi tok for gitt, blir grunnleggende utfordret. Radikal Islam er et økende problem, samtidig som vi ser at skremmende mange svarer med å ta fram høyreekstremistisk tankegods og rasisme.